Augusztus 5-7.
Szóládi Falunapok
rendezvény


 

Hírlevél
Feliratkozás:

 

Helyi esélyegyenlőségi
program

Sajtóközlemény

2015. augusztus 31-én zárult a Szólád Községi Önkormányzat, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0400 kódszámú „Napelemes rendszerek telepítése Szólád Községben” című projektje, amely mintegy 15,4 millió forintból valósult meg.

A község vezetése elkötelezett a megújuló energiaforrások minél nagyobb mértékű használata mellett. Céljuk egy olyan energiatakarékos és környezettudatos beruházás megvalósítása volt, amely során az önkormányzat két épületében megújuló energiaforrás hasznosításával csökkenteni tudja energiafelhasználását.

A projekt keretében a Konyha – Könyvtár, és a Faluház épületére napelemes rendszer került telepítésre. A Konyha – Könyvtár épületén 17 kW-os, a Faluház épületére pedig egy 5 kW-os napelemes rendszert, összesen 88 db napelem táblát helyeztek üzembe. A község önkormányzata a projekt megvalósításával biztosította, hogy a két épület energiahatékonyság szempontjából jelentősen javuljon és ezzel a működésével kapcsolatos költségek csökkentését érje el.

A projekt hatásaként az üvegházhatású gázok kibocsátása évente 22,622 tonnával csökken, illetve a megújuló energiahordozók felhasználása évente 87,120 GJ-lal nő. A projekt az energiatakarékosság mellett a környezetre is kedvező hatással bír.

A sikeres projekt után Szólád község vezetősége bízik abban, hogy a hozzá hasonló adottságokkal rendelkezo települések példát vesznek majd róla és nyitottabbak lesznek az olcsóbb és környezetkímélőbb technológiák alkalmazására.

A projekt megvalósulásával jelentos mértékben hozzájárul az ország 2020-as célkituzéseihez a megújuló energiahordozók hasznosításának növelése területén.

Kedvezményezett neve: Szólád Község Önkormányzata
A projekt összköltsége: 15 422 242 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A támogatás összege: 15 422 242 Ft

Letölthető változat

 TÁJÉKOZTATÓ

ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉG BÉRLETI HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő Szólád, Kossuth L. u. 43/A. szám alatti, 400 hrsz-ú ingatlan 20,2 m2 alapterületű helyiségét bérleti hasznosításra jelölte ki.
 
A képviselőtestület a bérleti hasznosítás feltételeit az alábbiak szerint határozta meg:
-    a bérlemény élelmiszer jellegű kiskereskedelmi üzlet céljára hasznosítható,
-    a bérlet időtartama határozott idejű,
-    a bérleti díj mértéke:
május 1 – szeptember 30. közötti időszakban 10.000 Ft / hó;
október 1 – április 30. közötti időszakban 20.000 Ft / hó,
mely bérleti díj a közüzemi költségeket is tartalmazza.

A képviselőtestület a hasznosítási lehetőség nyilvános közzétételét követően, 2016. áprilisi ülésén hozza meg döntését a helyiség bérbeadása tárgyában.

A bérleti hasznosításra vonatkozó ajánlatokat Szólád Község Önkormányzati Hivatalában, írásban lehet benyújtani 2016. április 15. napjáig.

A bérleti hasznosítással kapcsolatban Rózsás Elemér polgármester nyújt tájékoztatást – telefon 84-567-021
 

TÁJÉKOZTATÁS!

Tisztelt szennyvízcsatorna építéssel érintett Szóládi Ingatlantulajdonosok!

A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulástól érkezett értesítés alapján, Szólád Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja Önöket arról, hogy:

  • A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1)-(2) bekezdése értelmében az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni. Ha az ingatlantulajdonos ezen kötelezettségét önként nem teljesíti, a víziközmű-szolgáltató írásbeli felszólítását követő egy éven belül köteles eleget tenni a törvényben előírtaknak.
  • A kötelezettség fenti határidőre történő nem teljesítése esetén a víziközmű-szolgáltató kérelmére, a tulajdonost a járási hivatal kötelezi az ingatlan közműre történő ráköttetésére.
  • A DRV Zrt. – mint leendő szolgáltató – kedvezményt ajánlott fel azon ingatlantulajdonosoknak, akik a Társulás által 2015. évben megépített szennyvízcsatornára történő rákötést 2016. május 31-ig kérelmezik társaságuknál. A jelenleg hatályos 15.113.- Ft/db csatornarákötés szakfelügyeleti átvételi díj mértéke, a fent jelzett időpontig 1.000.- Ft +Áfa/ egyéni bekötés mértékre módosul.
  • 2016. május 31. és 2016. szeptember 30. közötti időszakban a szakfelügyeleti díjból biztosított kedvezmény mértéke 50 %.
  • Mivel a rákötés a 2011. évi CCIX. törvény értelmében kötelezettség, célszerű kihasználni a szolgáltató által felajánlott kedvezményt, és a rákötést mihamarabb, lehetőség szerint 2016. március 31-ig kérelmezni.

Szólád, 2016. január 22.


Rózsás Elemér
polgármester sk.

 

Turul Fogadó és Kultterasz

2015 májusától nyitva tart. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Nyitvatartási idő: 11.00- 22.00 -ig

Szolgáltatások:

  • Alakart és Menü. Menü : 890 Ft. A éb B menüből lehet választani.
  • Rendezvények lebonyolítását vállalják.

Telefon: 06 30/958 7840

Kedves Barátaim!

Ebben az évben is megkeresem gyülekezetünk tagjait, valamint gyülekezetünk barátait azzal a kéréssel, hogy – amennyiben tehetik és támogatandónak is ítélik – adójuk úgynevezett második 1 %-ával támogassák gyülekezetünk alapítványát, a Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítványt.
 
Az egész közösségünk nevében,
köszönettel és szeretettel:  

Hajdú Zoltán Levente
református lelkipásztor