Augusztus 8-10.
Szóládi Falunapok
rendezvény


 

Hírlevél
Feliratkozás:

 

Helyi esélyegyenlőségi
program

Pályázati felhívás
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
2012. évi XC. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján
kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására

1. A pályázat tárgya:

Szólád község közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása 2015. január 1 – 2019. december 31. közötti időtartamban

2. A pályázat kiírója

A pályázat kiírójának neve: Szólád Község Önkormányzata
székhelye: 8625. Szólád, Kossuth L.u.32.
képviselője: Rózsás Elemér polgármester
telefon: 84-567-021
e-mail: pgmh.szolad@gmail.com

3. A pályázat benyújtásának határideje

2014. október 31.

4. A pályázat benyújtásának helye:

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623. Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

5. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, a „Kéményseprő-ipari közszolgáltatás – pályázat” megjegyzéssel ellátva kell benyújtani személyesen vagy postai úton

6. Pályázati feltételek:

A pályázati eljárásban a tűzvédelmi hatóság által a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére jogosult közszolgáltatók közhiteles hatósági nyilvántartásában szereplő szolgáltató vehet részt, aki a közszolgáltatás ellátásához szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeknek megfelel és

a. vállalja az ügyfélfogadás tartását, pályázatában bemutatja annak helyét és gyakoriságát,

b. megfelelő referenciával rendelkezik, amely biztosítja, hogy a teljes körű közszolgáltatási feladatot a kiírt
időtartamon belül képes ellátni,

c. a kéményseprő-ipari tevékenységre kötött felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik

7. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell

a. pályázó vállalkozói igazolványának, illetve cégkivonatának másolatát

b. a közszolgáltatás ellátására vonatkozó alkalmasság igazolását szakemberlétszám, technikai felszereltség bemutatását, szakirányú szakképesítés igazolását

c. az ügyfélfogadásra és az eszközök, felszerelések tárolására alkalmas telephely bemutatását, ügyfélfogadás tartása helyének és gyakoriságának bemutatását

d. a referenciák ismertetését

e. a pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll végelszámolás, csőd, vagy felszámolási eljárás alatt, továbbá hogy nincs az állami és önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása

f. kéményseprő- ipari tevékenységre kötött felelősségbiztosítás meglétének igazolását

g. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételeire vonatkozó árajánlatot összhangban a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelettel és a 63/2012. (XII.11.) BM rendelettel

h. a közszolgáltatási szerződés tervezetét

8. A pályázatok elbírálásának rendje:

A pályázatokat Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el 2014. november havi rendes ülésén A kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó pályázóval köt szerződést, melynek fő szempontja a szolgáltatás ellátására vonatkozó díjjavaslat Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

a. a pályázó nem jogosult a közszolgáltatás ellátására,

b. a pályázatot a benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,

c. a pályázati dokumentáció nem tartalmazza teljes körűen a pályázati felhívás 7. pontjában foglaltakat

9. Szerződéskötési határidő

Szólád Község Önkormányzata a nyertes pályázóval a pályázatok elbírálását követő 30 napon belül köt közszolgáltatási szerződést A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa
 

Szólád, 2014. szeptember 30
Rózsás Elemér
polgármester

2014 Ünnepek, megemlékezések - programtervezet

 
Január 12. Hősök napja (Doni megemlékezés)
Március 15. Nemzeti ünnep (1848-as szabadságharc)
Április 20- 21. Húsvét (előtte tojásfestés stb.)
Április 27. Nyugdíjas nap
Május 1. Tavasz köszöntő - Majális
Június 4. Nemzeti Összetartozás napja - Trianon (Turul emlékműnél)
Június 8-9. Pünkösd
Augusztus 9-10. Falunap
Augusztus 20. Szent István, Államalapítás ünnepe
Szeptember 20. Szüreti rendezvény (felvonulás, bál)
Október 6. Aradi Vértanúkra emlékezés (Turul emlékműnél)
Október 23. Nemzeti ünnep (1956-os forradalom és szabadságharc)
November 1-2. Mindenszentek, Halottak napja
November 4. Nemzeti Gyásznap (1956-os forradalom leverése)
November 8. Márton-napi liba fesztivál
November 30.  Advent vasárnapi gyertyagyújtás a parkban (további 3 vasárnap)
December 5. Falu-Mikulás
December 25-26. Karácsony
December 31. Szilveszter

90 év felettiek köszöntése az év folyamán.

Kedves Barátaim!

Ebben az évben is megkeresem gyülekezetünk tagjait, valamint gyülekezetünk barátait azzal a kéréssel, hogy – amennyiben tehetik és támogatandónak is ítélik – adójuk úgynevezett második 1 %-ával támogassák gyülekezetünk alapítványát, a Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítványt.
 
Az egész közösségünk nevében,
köszönettel és szeretettel:  

Hajdú Zoltán Levente
református lelkipásztor