Július 31 - augusztus 2.
Szóládi Falunapok
rendezvény


 

Hírlevél
Feliratkozás:

 

Helyi esélyegyenlőségi
program

TÁJÉKOZTATÁS!

Tisztelt szennyvízcsatorna építéssel érintett Szóládi Ingatlantulajdonosok!

A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulástól érkezett értesítés alapján, Szólád Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja Önöket arról, hogy:

  • A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1)-(2) bekezdése értelmében az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni. Ha az ingatlantulajdonos ezen kötelezettségét önként nem teljesíti, a víziközmű-szolgáltató írásbeli felszólítását követő egy éven belül köteles eleget tenni a törvényben előírtaknak.
  • A kötelezettség fenti határidőre történő nem teljesítése esetén a víziközmű-szolgáltató kérelmére, a tulajdonost a járási hivatal kötelezi az ingatlan közműre történő ráköttetésére.
  • A DRV Zrt. – mint leendő szolgáltató – kedvezményt ajánlott fel azon ingatlantulajdonosoknak, akik a Társulás által 2015. évben megépített szennyvízcsatornára történő rákötést 2016. május 31-ig kérelmezik társaságuknál. A jelenleg hatályos 15.113.- Ft/db csatornarákötés szakfelügyeleti átvételi díj mértéke, a fent jelzett időpontig 1.000.- Ft +Áfa/ egyéni bekötés mértékre módosul.
  • 2016. május 31. és 2016. szeptember 30. közötti időszakban a szakfelügyeleti díjból biztosított kedvezmény mértéke 50 %.
  • Mivel a rákötés a 2011. évi CCIX. törvény értelmében kötelezettség, célszerű kihasználni a szolgáltató által felajánlott kedvezményt, és a rákötést mihamarabb, lehetőség szerint 2016. március 31-ig kérelmezni.

Szólád, 2016. január 22.


Rózsás Elemér
polgármester sk.

 

Turul Fogadó és Kultterasz

2015 májusától nyitva tart. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Nyitvatartási idő: 11.00- 22.00 -ig

Szolgáltatások:

  • Alakart és Menü. Menü : 890 Ft. A éb B menüből lehet választani.
  • Rendezvények lebonyolítását vállalják.

Telefon: 06 30/958 7840

2015 Ünnepek, megemlékezések - programtervezet

 
Január 10, Falu-disznóvágás - este zenés mulatság
Január 12. Hősök napja (Doni megemlékezés)
Március 15. Nemzeti ünnep (1848-as szabadságharc)
Április 05-06. Húsvét (előtte tojásfestés stb.)
Április 25. Nyugdíjas nap
Május 01. Tavasz köszöntő - Majális
Május16. Szalonna sütés
Május 24-25.
Pünkösd
Június 04. Nemzeti Összetartozás napja - Trianon (Turul emlékműnél)
Július 31 - augusztus 02. Falunap
Augusztus 20. Szent István, Államalapítás ünnepe
Szeptember 12. Szüreti rendezvény (felvonulás, bál)
Október 6. Aradi Vértanúkra emlékezés (Turul emlékműnél)
Október 23. Nemzeti ünnep (1956-os forradalom és szabadságharc)
November 1-2. Mindenszentek, Halottak napja
November 4. Nemzeti Gyásznap (1956-os forradalom leverése)
November 14. Márton-napi liba fesztivál
November 29.  Advent vasárnapi gyertyagyújtás a parkban (további 3 vasárnap)
December 5. Falu-Mikulás
December 25-26. Karácsony
December 31. Szilveszter- bál

90 év felettiek köszöntése az év folyamán.

Kedves Barátaim!

Ebben az évben is megkeresem gyülekezetünk tagjait, valamint gyülekezetünk barátait azzal a kéréssel, hogy – amennyiben tehetik és támogatandónak is ítélik – adójuk úgynevezett második 1 %-ával támogassák gyülekezetünk alapítványát, a Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítványt.
 
Az egész közösségünk nevében,
köszönettel és szeretettel:  

Hajdú Zoltán Levente
református lelkipásztor